ജന്മനക്ഷത്രക്കല്ലുകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗ്യം

­ജ­ന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളില്‍ ഭാ­ഗ്യം തി­ര­യു­ന്ന­വര്‍ വള­രെ അപൂര്‍­വ്വ­മാ­ണ്. അതി­ന് ഒരു ഭാ­ഗ്യം വേ­ണം. ഓരോ­രു­ത്ത­രു­ടെ­യും ജന്മ­മാ­സ­വു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ടാ­ണ് ജന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളു­ടെ ഭാ­ഗ്യം നി­ല­നില്‍­ക്കു­ന്ന­ത്. ജന്മ മാ­സ­ങ്ങ­ളു­മാ­യും ജനി­ച്ച ദി­വ­സ­ങ്ങ­ളു­മാ­യും ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട കല്ലു­കള്‍ ധരി­ക്കു­ന്ന­ത് ഭാ­ഗ്യ­മാ­യി കരു­ത­പ്പെ­ടു­ന്നു­.

­പ­ര­മ്പ­രാ­ഗ­ത­മാ­യി ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു വരു­ന്ന കല്ലു­ക­ളും ആധു­നിക ജന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളു­മു­ണ്ട്. പല രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളി­ലും പല­രീ­തി­യി­ലാ­ണ് ജന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളെ തരം­തി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്. ടി­ബ­റ്റി­ലും മറ്റും ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചി­രു­ന്ന ജന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളു­ടെ ഒരു പട്ടി­ക­യും നി­ല­വി­ലു­ണ്ട്. ആയൂര്‍­വ്വേ­ദ­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ടും മി­സ്റ്റി­സി­സ­വു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ടും ജന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളെ തരം­തി­രി­ക്കാ­റു­ണ്ട്.

­ജ­ന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളെ സ്വ­ന്തം ഇഷ്ട­പ്ര­കാ­ര­മോ വി­ശ്വാ­സം അനു­സ­രി­ച്ചോ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­ക്കാ­വു­ന്ന­താ­ണ്. ജന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളില്‍ വില കൂ­ടി­യ­യി­നം വജ്ര­ങ്ങ­ളും വില കു­റ­ഞ്ഞ­യി­നം ലാ­പി­സ് ലസൂ­ലി നീ­ല­ക്ക­ല്ലു­ക­ളും ഉള്‍­പ്പെ­ടു­ന്നു­.

ആ­ഭ­ര­ണ­ങ്ങ­ളില്‍ ജന്മ­ന­ക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ല് പതി­പ്പി­ച്ച് അണി­യു­ന്ന­താ­ണ് കൂ­ടു­തല്‍ നല്ല­ത്. അതാ­ണ് സാ­ധാ­രണ എല്ലാ­വ­രും ചെ­യ്യു­ന്ന­ത്. കൈ­ചെ­യി­നു­ക­ളി­ലും മോ­തി­ര­ങ്ങ­ളി­ലും മാ­ല­ക­ളി­ലും ജന്മ­ന­ക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ല് അണി­യാ­റു­ണ്ട്.

­രാ­ശി മണ്ഡ­ല­ത്തെ അടി­സ്ഥാ­ന­മാ­ക്കി നിര്‍­മ്മി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടി­ട്ടു­ള്ള പന്ത്ര­ണ്ട് ചി­ഹ്ന­ങ്ങള്‍ രൂ­പ­പ്പെ­ടു­ത്തി­യി­രി­ക്കു­ന്നു. ഓരോ മാ­സ­ത്തി­ലും ഓരോ സമ­യ­ത്തും ജനി­ച്ച­വര്‍­ക്ക് പ്ര­ത്യേ­കം ജന്മ നക്ഷ­ത്ര­ക്ക­ല്ലു­ക­ളു­ണ്ട്. ഓരോ മാ­സ­ത്തേ­യും പ്ര­തി­നി­ധീ­ക­രി­ക്കു­ന്ന പന്ത്ര­ണ്ട് നി­റ­ങ്ങ­ളും പന്ത്ര­ണ്ട് ചി­ഹ്ന­ങ്ങ­ളും ഉണ്ട്. ഇങ്ങ­നെ സ്വ­ന്തം ജനന സമ­യ­ത്തെ പ്ര­തി­നി­ധീ­ക­രി­ക്കു­ന്ന നക്ഷ­ത്രം ധരി­ച്ചാല്‍ അതി­ന്റേ­തായ ഫല­മു­ണ്ടാ­കു­ന്നു­.       

Sign Dates Stone
Aquarius Jan20-Feb19 Garnet
Pisces Feb20-Mar20 
Amethyst
Aries Mar21-April19 Bloodstone
Taurus April20-May20 
Sapphire
Gemini May21-June20 Agate
Cancer June21-July22 Emerald
Leo July23-Aug22 
Onyx
Virgo Aug23-Sep22 Sapphire
Libra Sep23-Oct22 Peridot
Scorpio Oct23-Nov21 
Beryl
Sagittarius    
Nov22-Dec21 Topaz
Capricorn Dec22-Jan19

Ruby

Disclaimer: Malayal.am and its promoters hereby warn that we have no evidence to prove the authenticity of astrology. Astrology is cent per cent based on personal believes and has NO connection with astronomy which is a legitimate science in its own merit. Systems that predict the future and try to analyse human relationships with regard to their star signs or other celestial bodies or with the help of numerology are considered to be pseudo sciences. If you take any hasty decisions based on astrological predictions, that is solely upon your own risk and we will not be held responsible for anything that fall after. Those who are ready to fool themselves could believe each and every word written in this article or else consider this as a fun channel with a tint of spoof.

0 Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
feedback