റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വായ്പാ നിരക്കുകള്‍ കൂട്ടി

­മും­ബൈ: ­പ­ണ­പ്പെ­രു­പ്പം­ നി­യ­ന്ത്രി­ക്കു­ന്ന­തി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യി ­റി­സര്‍­വ് ബാ­ങ്ക് വാ­യ്പാ നി­ര­ക്കു­ക­ളില്‍ 25 ബേ­സി­സ് പോ­യി­ന്റ് വര്‍­ധന വരു­ത്തി. ­റി­പ്പോ­ നി­ര­ക്ക് 7.50 ശത­മാ­ന­മാ­യും റി­വേ­ഴ്‌­സ് റി­പ്പോ നി­ര­ക്ക് 6.5 ശത­മാ­ന­മാ­യു­മാ­ണ് വര്‍­ധി­പ്പി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്. ഇതോ­ടെ  ഭ­വ­ന­വാ­യ്പ, വാ­ഹന വാ­യ്പ തു­ട­ങ്ങി വി­വിധ വാ­യ്പ­ക­ളു­ടെ പ്ര­തി­മാസ പലി­ശ­നി­ര­ക്ക് വര്‍­ധി­ക്കും. 2010 മാര്‍­ച്ചി­നു ശേ­ഷം ഇത് 10-ാം തവ­ണ­യാ­ണ് നി­ര­ക്കു­ക­ളില്‍ റി­സര്‍­വ് ബാ­ങ്ക് വര്‍­ധന വരു­ത്തു­ന്ന­ത്.  

­വാ­ണി­ജ്യ ബാ­ങ്കു­കള്‍­ക്ക് നല്‍­കു­ന്ന ഹ്ര­സ്വ­കാല വാ­യ്പ­യി­ന്മേല്‍ റി­സര്‍­വ് ബാ­ങ്ക് ഈടാ­ക്കു­ന്ന പലി­ശ­യു­ടെ നി­ര­ക്കാ­ണ് റി­പ്പോ. വാ­ണി­ജ്യ ബാ­ങ്കു­ക­ളില്‍­നി­ന്നും റി­സര്‍­വ് ബാ­ങ്ക് സ്വീ­ക­രി­ക്കു­ന്ന നി­ക്ഷേ­പ­ങ്ങള്‍­ക്ക് നല്‍­കു­ന്ന പലി­ശ­യാ­ണ് റി­വേ­ഴ്‌­സ് റി­പ്പോ. റി­സര്‍­വ് ബാ­ങ്ക് നി­ര­ക്കില്‍ വര്‍­ധന വരു­ത്തു­ന്ന­തോ­ടെ വാ­ണി­ജ്യ ബാ­ങ്കു­കള്‍ നി­ര­ക്ക് ഉയര്‍­ത്തും­.

­പ­ണ­പ്പെ­രു­പ്പം നി­യ­ന്ത്രി­ക്കു­ന്ന­തി­നു­ള്ള നട­പ­ടി­ക­ളു­ടെ ഭാ­ഗ­മാ­ണ് തു­ടര്‍­ച്ച­യായ നി­ര­ക്കു വര്‍­ധ­ന­യെ­ന്നും അതേ­സ­മ­യം നി­ര­ക്ക് ഇപ്പോള്‍­ത­ന്നെ പ്ര­തീ­ക്ഷി­ച്ച­തി­നെ­ക്കാള്‍ ഉയ­ര­ത്തി­ലാ­ണെ­ന്നും ധന മന്ത്രാ­ല­യം പ്ര­സ്താ­വ­ന­യില്‍ അഭി­പ്രാ­യ­പ്പെ­ട്ടു. റി­സര്‍­വ് ബാ­ങ്കി­ന്റെ നീ­ക്കം പലി­ശ­നി­ര­ക്കു­ക­ളില്‍ സമ്മര്‍­ദ­മു­ണ്ടാ­ക്കു­മെ­ന്നാ­ണ് ബാ­ങ്കു­കള്‍ നല്‍­കു­ന്ന സൂ­ച­ന. ഇതി­ന് ആനു­പാ­തി­ക­മാ­യി വാ­യ്പാ­നി­ര­ക്കു­കള്‍ ഉയര്‍­ത്താന്‍ ബാ­ങ്കു­കള്‍ നിര്‍­ബ­ന്ധി­ത­മാ­വും­.

0 Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
feedback