മക്കളുടെ നിറം ഒരിക്കലും പ്രശ്നമാകരുത്

­നി­റ­മി­ല്ലാ­ത്ത ­കു­ട്ടി­കള്‍ വല്ലാ­തെ അവ­ഗ­ണി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന ഒരു­വ­സ്ഥ ചില കു­ടും­ബ­ങ്ങ­ളില്‍ കാ­ണു­ന്നു­ണ്ട്. ചില കു­ട്ടി­കള്‍ കറു­ത്ത­വ­രാ­യി­രി­ക്കും. വെ­ളു­ത്ത­നി­റം മാ­ത്ര­മി­ഷ്ട­പ്പെ­ടു­ന്ന മാ­താ­പി­താ­ക്കള്‍­ക്ക് അത് സഹി­ക്കാ­നാ­വി­ല്ല. അതു­കൊ­ണ്ട് കു­ട്ടി­യെ അവ­ഗ­ണി­ക്കാന്‍ തു­ട­ങ്ങു­ന്നു. ഒരി­ക്ക­ലും നി­റ­ത്തി­ന്റെ പേ­രില്‍ കു­ട്ടി­യെ അവ­ഗ­ണി­ക്ക­രു­ത്. കു­ട്ടി­ക­ളു­ടെ നി­റ­മ­ല്ല പ്ര­ധാ­ന­മെ­ന്ന് തി­രി­ച്ച­റി­യു­ക.

­ന­ല്ല കഴി­വു­ള്ള കു­ട്ടി­കള്‍ പല­രും ഇങ്ങ­നെ നി­റ­ത്തി­ന്റെ പേ­രില്‍ അവ­ഗ­ണി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട് ആരു­മ­ല്ലാ­താ­കു­ന്നു. ഇങ്ങ­നെ­യു­ള്ള മാ­താ­പി­താ­ക്ക­ളു­ടെ മക്കള്‍ സമൂ­ഹ­ത്തില്‍ പ്ര­ശ്ന­ങ്ങ­ളു­ണ്ടാ­ക്കു­ന്ന­വ­രാ­യി­രി­ക്കും. അവ­രു­ടെ ദേ­ഷ്യ­വും നി­റ­ത്തി­നോ­ടു­ള്ള വല്ലാ­ത്ത അപ­കര്‍­ഷ­താ­ബോ­ധ­വും കു­ടും­ബ­ത്തി­ലും സമൂ­ഹ­ത്തി­ലും വലിയ കു­ഴ­പ്പ­ങ്ങ­ളു­ണ്ടാ­ക്കും. അതു­കൊ­ണ്ട് ഒരി­ക്ക­ലും നി­ങ്ങള്‍ നി­ങ്ങ­ളു­ടെ മക്ക­ളോ­ട് നി­റ­ത്തി­ന്റെ പേ­രില്‍ അവ­ഗ­ണന കാ­ണി­ക്ക­രു­ത്.

ഇ­രു­ണ്ട നി­റ­മു­ള്ള കു­ട്ടി­ക്ക് നി­റ­മു­ണ്ടാ­കു­ന്ന­തി­ന് ചില ­മാ­താ­പി­താ­ക്കള്‍ വള­രെ ചെ­റു­പ്പ­ത്തി­ലെ­ത്ത­ന്നെ കൂ­റേ­യ­ധി­കം മരു­ന്നു­ക­ളും മറ്റും ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാ­റു­ണ്ട്. ഇത് അവ­രു­ടെ ചര്‍­മ്മ­ത്തി­ന് വള­രെ ദോ­ഷം ചെ­യ്യും. കു­ട്ടി­ക­ളെ തങ്ങ­ളു­ടെ സ്റ്റാ­റ്റ­സ് സി­ന്വ­ലാ­ക്കു­ന്ന­തു­കൊ­ണ്ടാ­ണ് ഇങ്ങ­നെ ചെ­യ്യേ­ണ്ടി­വ­രു­ന്ന­ത്. അവ­രു­ടെ സ്വ­ഭാ­വി­ക­മായ നി­റ­ത്തെ ഇല്ലാ­താ­ക്കാന്‍ ഒരി­ക്ക­ലും  ശ്ര­മി­ക്ക­രു­ത്. അവ­രു­ടെ വ്യ­ക്തി­ത്വം ഇല്ലാ­താ­ക്കു­ന്ന­തി­ന് തു­ല്യ­മാ­യി­ട്ടാ­യി­രി­ക്കും അവ­ര­തി­നെ കാ­ണു­ന്ന­ത്.

­വെ­ളു­ത്ത നി­റ­ത്തി­നോ­ടു­ള്ള അമി­ത­മായ ഇഷ്ടം മാ­റ്റു­ക. കു­ട്ടി­ക­ളെ നി­റ­ത്തി­ന­തീ­ത­മാ­യി ഇഷ്ട­പ്പെ­ടു­ക.   

0 Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
feedback