മുസ്ലീം ലീഗ്

വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാവി എന്ത്?

­സി­പി­ഐ­(എം­)­ന്റെ പ്ലീ­നം പറ­യാ­തെ പറ­ഞ്ഞു­വ­ച്ച ഒരു കാ­ര്യ­മു­ണ്ട്. കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ന്റെ ഭാ­വി എന്ത്? ­യു­ഡി­എ­ഫ് തകർ­ച്ച­യു­ടെ വക്കിൽ എന്നു­പ­റ­യു­മ്പോൾ ­സി­പി­ഐ­(എം­) പ്ലീ­നം യു­ഡി­എ­ഫി­ലെ കക്ഷി­ക­ളായ മു­സ്ലിം­ലീ­ഗൊ, കേ­ര­ളാ­കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സൊ ഒരു തകർ­ച്ച­യെ നേ­രി­ടു­ന്നു എന്ന് പറ­ഞ്ഞി­ട്ടു­മി­ല്ല. അതെ സമ­യം വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീയ തകർ­ച്ച­യിൽ ഭര­ണ­മാ­റ്റം സം­ഭ­വി­ക്കം എന്നു­പ­റ­യു­ന്നു­മു­ണ്ട്.

image
feedback