ചാനല്‍കാഴ്ചകളില്‍ മറനീക്കുന്ന അബോധഭീതികള്‍
ചാനല്‍കാഴ്ചകളില്‍ മറനീക്കുന്ന അബോധഭീതികള്‍
By Bachoo Mahe

ചാനൽ രംഗത്തേക്കുള്ള മീഡിയ വൺ എന്ന നവാഗതന്റെ വരവ് ഓണ്‍ലൈൻ ഇടങ്ങളില്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത് വാർത്താവായനക്കാരിയുടെ മഫ്തയില്‍ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു. ബഹുസ്വര സമൂഹത്തില്‍ പ്രകടമായ മതചിഹ്നവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിലെ അപകടം ചിലരില്‍ ആശങ്കയുളവാക്കിയെങ്കില്‍, മറു വശത്ത് ഇസ്ലാമികവേഷമായ ഹിജാബ് അണിഞ്ഞു കൊണ്ട് കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി ടീവി വാര്‍ത്താവായനക്കാരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ചും അതിനു